fredag 28. desember 2012

The clock part 18 Day 134 // Klokken del 18 Day 134Her i denne bloggen: Vil jeg Tormod Hvidsten Gjedrem forandre meg, med selv-tilgivelse, self-korrigerende oppgaver, selv-ærlighet, forpliktelser og personlig ansvar.

Det er alt skrevet med hjelp fra verktøyene i fra desteni.org - som jeg anbefaler - hele veien!

Det er min prosess i en 7 år lang reise til livet!

Here in this blog: I Tormod Hvidsten Gjedrem is changing me, with self -forgiveness, self-corrective applications and self-honesty, commitments and self-responsibility.

It is all written with help from the tools of desteni.org – which I recommend – all the way!

It is my process in a 7 year long journey to life!
The clock part 18 Day 134 // Klokken del 18 Day 134

I forgive myself for having accepted and allowed myself for the thousands and thousands of people, who everyday meet task and go through anxiety and stress and problems, within their lives, concerned of not making enough effort in their life not being good enough or not managing school, or work enough or not managing to get food in the stomach, and not managing enough strength in life to achieve goals, or to for fill hopes and dreams.

I forgive myself for having accepted and allowed myself for all the millions of people who, like me, take drugs and medications, from greedy corporations and doctors that really can help, since chemical therapy never have proven to actually help mental illness ever.

I forgive myself for having accepted and allowed myself for all the animals that go through days and life’s with enormous pain, and suffering, that is forced upon them because of greedy corporations and short minded universities, that creates profit and gain of money from people, buying the product of animal suffering because they have been mesmerized to buy it from imagining animal suffering.

I forgive myself for having accepted and allowed to myself all the people, and effort that is putt into fashion industry and clothes, perfume and hair styling, that forces young girls into anorexia, and that uses and that is commercial stands for perfume, hair products and animal abuse, and totally useless clothes, that is mostly made though slavery and abusive methods, only for some greedy corporations/fashion houses, to earn lots of money based on how people view themselves and how they could buy karma and charisma products

Jeg tilgir meg selv for å ha akseptert og tillatt meg selv for de tusenvis av mennesker, som hver dag møter oppgave og må gå gjennom angst og stress og problemer, innenfor sine liv, hvor de opplever og ikke å gjøre nok innsats i sitt liv ikke være god nok eller ikke klarer skole, eller jobbe nok eller ikke klarer å få mat i magen, og ikke finner nok styrke i livet for å oppnå målene, eller til for fylle håp og drømmer.

Jeg tilgir meg selv for å ha akseptert og tillatt meg selv for alle de millioner av mennesker som, som meg, tar psykopharma og medisiner, fra grådige selskaper og leger som ikke kan hjelpe, siden kjemisk terapi aldri har vist seg og faktisk hjelpe psykisk lidelse noensinne.

Jeg tilgir meg selv for å ha akseptert og tillatt meg selv for alle de dyrene som går gjennom dagene og livet er med enorm smerte og lidelse, som er påtvunget dem på grunn av grådige selskaper og korte sikting og dårlige resultater, universiteter, som skaper profitt og vinning av penger fra folk, kjøpe et produkt av animalsk lidelse fordi de har blitt maserert av til å kjøpe det produktet fordi kjøper er maserert/hypnotisert.

Jeg tilgir meg selv for å ha akseptert og lov for meg selv hele folket, og innsats som er putt inn moteindustrien og klær, parfyme og hår styling, som tvinger unge jenter til anoreksi, og som bruker, og det er kommersielt står for parfyme, hårprodukter og dyreplageri, og helt ubrukelig klær, som er hovedsakelig laget selv slaveri og fornærmende metoder, bare for noen grådige selskaper / motehusene, til å tjene mye penger basert på hvordan folk ser på seg selv og hvordan de kunne kjøpe karma og karisma produkter.

Når og hvor at jeg opplever press i fra mote til å klippe håret mitt i en fasjonabl hår styler, eller kjøpe ny jakke eller parfym. Så stopper jeg, ogå puster jeg. 4 punkts pust,

Jeg innser at mote industrien, og parfyme industrien, er en industri som består av misbruk og sex skandaler og dyre plageri, og utnytting av arbeids kraft og rein slave drift   fra industrien sin siden for å skape profitt hos noen grådige coorporater/eigere.

Jeg forplikter meg til å ikke kjøpe produkter som jeg tror eller vet er testet på dyr.

When and where I feel pressure from fashion to cut my hair in a fashionable hair styler, or buy a new jacket or perfume.


I stop, I breathe, I do  4 count  breath,

I realize that the fashion industry, and perfume industry, is an industry that consists of abuse and sex scandals and expensive animal and labor abuse.

I commit myself not to buy products  that I think or know are tested on animals.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar